Tidligere denne måneden fikk Floww besøk av en Tigi Educator. Det er en helt ny måte å tenke på, fra farger vi har hatt tidligere, og vi gleder oss til å se hva vi kan skape. Vi vil få en mer kreativ og morsom arbeidsdag med de nye fargene. Det er spennede å tenke i andre baner rundt farger og bryte med gamle vaner. Vi er alltid på utkikk for å bli mer kreative og faglig sterke, Tigi Creative©olor skal inspirere og utfordre oss til det. 

Tigi Creative©olor har færre farger enn hva vi tidligere har brukt. Deres filosofi er tydelig, for å ta de resultatene man ønsker skal man tenke på farger i sine primære, sekundære og tertiære former og deretter blande. Ingen resultater er blandet for frisørene, man må kombinere sine fargekunskaper med kreativitet for å oppnå flotte og kule resultater.  

Comment