I vår industri er det dessverre mye forurensing av miljø. Både det vi står i til daglig, og utslipp etter produksjon. 

Alt fra hvordan vi kaster emballasjen til produktene vi bruker og stoffene i produktene vi omgir oss med, påvirker miljøet rundt oss.

 

På floww ønsker vi å anstrenge oss ekstra for å ha litt bedre samvittighet.

Derfor har vi avtale med stena metall og grønn salong.

De kommer å henter containere hos oss med kjemiske rester etter vår produksjon.

 

I Norge er det ikke noen krav til hvordan man kaster overskudd av farge etter en farge behandling. Ofte går den nok derfor i vasken og ned i avløpet. Hos oss sparer vi opp alle rester og sender de til trygg destruksjon hos stena metall.

 

Kanskje bare en liten dråpe i havet. 

Men som kjent: "mange bekker små..."

Comment